Warsztaty bębniarskie

Warsztaty bębniarskie to czas niezapomnianych wrażeń. Każdy będzie mógł odkryć muzyczny świat bębnów i nauczyć się, co to rytm. Podczas animacji dźwiękowych dzieci wyciszą się i poznają instrumenty będą miały też możliwość tworzenia własnych melodii.

Granie na bębnach, tworzenie rytmu pobudza do pracy obydwie półkule mózgowe, rozwija kreatywność, wpływa też pozytywnie na ciało grającego (wyrównuje akcję serca, natlenia krew,  rozluźnienia mięśnie). Dzieci wspólnie tworzą rytm, co rozwija umiejętność pracy zespołowej, dążenia do wspólnego celu jak i jednostkowej odpowiedzialności za własne działanie, bez którego nie może funkcjonować całość. Zajęcia prowadzone są w oparciu o tradycje rytmiczne wielu kultur min. Afryki, Brazylii czy Bliskiego Wschodu oraz przy użyciu charakterystycznych dla tych kultur instrumentów perkusyjnych.

W trakcie warsztatów dzieci będą m.in.:

  • poznawać, naśladować różne rytmy i tempa, poprzez zabawy rytmiczne,
  • poprzez dźwięki naśladować różne zwierzęta afrykańskie, a także opowiadać dźwiękiem afrykańskie historie,
  • poznawać i próbować gry na różnych instrumentach perkusyjny oraz tzw. „przeszkadzajkach”
  • poznawać rytmy i pieśni afrykańskie
  • uczyć się poprzez zabawę

Stanowisko dla ok 10 dzieci obsługiwane przez jednego muzyka.

Do rozstawienia atrakcji potrzebujemy 11 krzeseł.

cena: 1100 PLN
Galeria atrakcji